Wat voor werk doet een wmo consulent?

De overheid heeft gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, ofwel de WMO. Het voornaamste doel van deze wet is om mensen te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. De wmo consulent behandelt en beoordeeld de aanvragen van andere mensen voor voorzieningen die te maken hebben met WMO. Trainingen worden gegeven door adviespartners zoals bijvoorbeeld Stimulansz.

Werkzaamheden

Een wmo consulent is iemand die zorgaanvragen beoordeeld en afhandelt in naam van de gemeente voor wmo-voorzieningen. Wanneer iemand niet meer op zelfstandige kracht het red en meer nodig heeft dan deen voorziening op maat. We hebben het dan over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, het installeren van een traplift of het regelen van persoonlijk vervoer. De wmo consulent moet beoordelen welke voorziening aan welke aanvraag moet worden toegekend.

Onder de werkzaamheden van een wmo consulent valt het inventariseren van aanvragen en meldingen, het uitvoeren van onderzoek en intakegesprekken, het beoordelen van persoonlijke plannen, het aanvrae gebruikelijke hulp die wordt gegeven door bijvoorbeeld familie, vrienden en kennissen, kan een wmo consulent worden ingeschakeld die zorgt voor gen en beoordelen van offertes voor eventuele voorzieningen voor de aanvragers, en het opstellen van rapporten. Een wmo consulent moet dus veel kunnen doen en ze hebben veel verantwoordelijkheid.

Werkomgeving

Een wmo consulent is werkzaam bij de gemeente en ze zijn vaak onderdeel van een wijkteam. Binnen deze wijkteams werken wmo consulenten met elkaar samen en andere professionals in de zorg, zoals bijvoorbeeld jeugdconsulenten, consulenten voor werk en inkomen, wijkteammedewerkers, beleidsmedewerkers en huisartsen en verpleegkundigen.

WMO consulenten hebben ook veel contact met mensen in de wijk en aanvragers. Ze hebben veel verantwoordelijkheden bij allerlei verschillende mensen. Omdat ze veel met andere mensen werken, is het dan ook belangrijk dat wmo consulenten sociaal ingesteld zijn. In sommige gevallen moeten consulenten samenwerken met externe partijen.