Wat mag je verwachten van kraamzorg Schouwen Duiveland?

Geen enkel land in de wereld biedt een soortgelijk systeem aan als de kraamzorg die we hier in Nederland kennen. Nochtans is dit systeem van ongelofelijk groot belang. Er kunnen dan ook verschillende voordelen door worden gerealiseerd. In eerste instantie helpt het bijvoorbeeld om de nieuwe ouders voor te bereiden op de komst en de verzorging van de baby. Daarnaast is het echter zo dat een kraamverzorgende ook kan helpen bij het uitvoeren van bepaalde taken in het huishouden. Ben jij ook zwanger en zou je graag willen te weten komen wat jij binnenkort kan verwachten van kraamzorg Schouwen Duiveland? Dan moet je vooral even snel verder lezen!

Wie heeft recht op kraamzorg en vooral hoe lang?

Voor elke vrouw die in Nederland gaat bevallen geldt dat zij aanspraak kan maken op kraamzorg. Een logische vraag die dan veelal meteen volgt is hoe lang men precies recht heeft op die kraamzorg. Op vlak van aantal uren moet er rekening worden gehouden met het volgende: 

  • Het wettelijke minimale aantal uren bedraagt 24 uur; 
  • Het maximale aantal uren kraamzorg bedraagt 80 uur;
  • Standaard wordt er 49 uur aan kraamzorg aangeboden; 

Voor velen is het niet meteen duidelijk hoe het aantal uren van hun kraamzorg Schouwen Duiveland precies zullen worden bepaald. Dit gebeurt altijd tijdens een speciaal daarvoor gepland intakegesprek. Er zal in de praktijk altijd overleg gebeuren tussen de kraamzorg en de verloskundige wanneer blijkt dat het oorspronkelijk aantal bepaalde uren kraamzorg niet afdoende blijkt te zijn. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer er sprake is van complicaties of wanneer er een meerling is geboren. Wil je liever minder uren dan in eerste instantie werd bepaald? Dat kan natuurlijk ook.

Wat kan kraamzorg Schouwen Duiveland voor jou betekenen?

Een belangrijke vraag die veel vrouwen die gaan bevallen zich uiteraard stellen heeft betrekking tot hetgeen ze nu precies allemaal kunnen verwachten van kraamzorg Schouwen Duiveland. Dat is behoorlijk wat. Er kan bijvoorbeeld worden vastgesteld dat de kraamverzorgende jou en je partner alles zal bijbrengen over de verzorging van je baby. Bovendien zal ze ook dagelijkse controles uitvoeren. Dit niet alleen voor wat jouw herstel als moeder betreft. 

Daarnaast zal ook de baby natuurlijk elke dag van nabij worden opgevolgd. Mocht er op een zeker ogenblik vastgesteld moeten worden dat het niet helemaal goed gaat met de baby kan er overlegd worden gepleegd met de verloskundige. Bovendien geldt voor de kraamverzorgende ook dat ze een aantal basistaken uit het huishouden voor je zal uitvoeren. Denk hierbij aan de was van niet alleen jezelf, maar ook die van je baby. Bovendien kan je ook het verschonen van het bed evenals het schoonmaken van de babykamer aan haar overlaten.

Wat met de kosten voor de kraamzorg?

Het voornaamste deel van de kraamzorg Schouwen Duiveland waar je op kan rekenen wordt vergoed vanuit de zogenaamde basisverzekering. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat de Nederlandse overheid heeft bepaald dat er een bijdrage dient te worden geleverd door de verzekeringnemer van 4,10 euro per uur (op moment van schrijven). Soms is het mogelijk om dit echter alsnog te laten vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Wil je graag achterhalen of dit ook bij jou tot de mogelijkheden behoort? Dan moet je daarvoor even de polisvoorwaarden van Kraamzorgzeeland.nl doornemen.