Wat doet een psycholoog?

De menselijke psyche is ondoorgrondelijk, althans zo lijkt het soms. Veel mensen ervaren problemen met het begrijpen van zichzelf, hebben last van stress, angst, gebrek aan zelfvertrouwen of andersoortige problematiek. Dat zijn geen zaken waar je gemakkelijk op eigen kracht van af komt. Het kan in dergelijke gevallen fijn zijn om met een extern persoon te praten, een psycholoog of online psycholoog, zoals DenkPro, te raadplegen.

Fysiek en online

DenkPro is een psychologencentrum dat zowel op locatie als online psychologische therapie aanbiedt voor mensen met verschillende problemen, waarbij zij gespecialiseerd zijn in werk-gerelateerde problematiek. Hierbij moet je denken aan werkstress, burn-outs, en re-integratie op de werkvloer nadien. Het bijzondere van DenkPro is dat het een online psycholoog is, wat betekent dat er online therapie via beeldbellen plaatsvindt en veel gebruik wordt gemaakt van e-health oplossingen. Dit houdt in dat je makkelijk op afstand, vanuit welke plaats in het land dan ook, contact kan houden met de psycholoog om zo aan jezelf en aan je problemen te werken.

Direct persoonlijke problemen aanpakken

Wat de psycholoog precies doet, is natuurlijk afhankelijk van het type probleem dat je hebt. Soms is de therapie een kwestie van praten, waarbij het toch wel anders is dan gewoon keuvelen. Je praat over de dingen die je dwarszitten, over je onzekerheden, over waar die vandaan komen, je jeugd, et cetera. Hierbij zal de psycholoog kritische vragen stellen, een luisterend oor bieden en advies geven. Bij andersoortige therapievormen kan er ook sprake zijn van bijvoorbeeld spelsituaties. Het fijne is dat het allemaal om jou draait. Het is persoonlijk, flexibel en kleinschalig. Bij DenkPro zijn er dan ook geen wachtlijsten: heb je een probleem en wil je hulp, dan krijg je die direct. Hierdoor krijg je direct hulp, in plaats van dat je voor onbekende tijd op een wachtlijst staat terwijl je problemen of stress ondertussen ophopen zonder vooruitzicht.