Hoe herken je een hoogbegaafd persoon?

Als ik de term ‘hoogbegaafd’ noem, zul je waarschijnlijk denken aan een persoon die uitzonderlijk slim is. Ja, het klopt inderdaad dat een hoge intelligentie aanwezig is bij een hoogbegaafd persoon, maar dat is zeker niet het enigste. Hoogbegaafde personen hebben vrijwel altijd een IQ van 130 of meer. Maar naast het feit dat ze intelligent zijn, spelen er ook nog andere factoren een grote rol om zo te komen tot uitzonderlijke prestaties. Toch voelen veel hoogbegaafden zich anders dan de rest en als dit bij jou het geval is, zijn de programma’s van Gifted People aan te raden. Zo kun je meer begrijpen over je hoogbegaafdheid en ontmoet je gelijkgestemden. Maar eerst, hoe herken je een hoogbegaafd persoon nou eigen precies?

Model van Renzulli

Er zijn verschillende modellen van hoogbegaafdheid, maar in dit artikel ga ik verder in op het model van Renzulli. Dit model gaat ervan uit dat er 3 aanlegfactoren zijn van hoogbegaafdheid, namelijk:

● Intellectuele capaciteiten met een IQ die groter is dan 130.

● Erg creatief.

● Een sterke motivatie en taakgerichtheid.

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Mensen die hoogbegaafd zijn. weten dat vaak zelf niet. Dit komt omdat begaafdheid of heel veel verschillende manieren tot uiting komt en niet alleen, zoals velen denken, door intelligentie. Hierdoor weten hoogbegaafden vaak niet wat er met hen aan de hand is en voelen ze zich ‘anders dan de rest’, niet wetend waarom. Hieronder lees je meer over de kenmerken hoogbegaafdheid, zodat je hoogbegaafdheid beter kunt begrijpen.

Hoge intelligentie, IQ hoger dan 130.

Vaak wordt er een IQ-test afgenomen om de intelligentie te meten. We kunnen over het algemeen zeggen dat mensen met een IQ van hoger dan 130 hoogbegaafd zijn. Ook worden er tijdens een IQ test andere factoren gemeten, bijvoorbeeld faalangst.

Erg creatief

Een hoogbegaafde is vaak erg creatief in het bedenken van oplossingen voor allerlei vraagstukken en problemen. Vaak zien ze meerdere manieren om tot een juist antwoord te komen. Daarnaast stellen ze kritische vragen.

Sterke motivatie

Een hoogbegaafd persoon raakt pas écht goed gemotiveerd wanneer hij voldoende wordt uitgedaagd of ergens een passie voor voelt. In dat geval kan een hoogbegaafde er alles aan doen om datgene te voltooien dat hem of haar te doen staat.