Hoe ga je om met complexe problemen in de zorg?

De zorg verandert continu. Of het nou gaat om verpleeghuizen, ziekenhuizen of specialisatiepraktijken, er wordt aan de lopende band gewerkt aan het efficiënter en behapbaarder maken van de zorg. Dat moet ook wel, want er wordt ook ieder jaar weer bezuinigd. Op dit moment wordt het steeds makkelijker voor mensen met eenvoudige zorgvragen om de zorg te vinden die ze nodig hebben. Voor mensen met complexe problemen is dit echter wel anders. Een adviesbureau zoals Goed geschud kan hierbij helpen.

Wat is een complexe zorgvraag

Mensen met een complexe zorgvraag hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen tegelijk. Daardoor moeten ze dus door verschillende behandelaars behandeld worden. Om dit goed te coördineren worden ze echter vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Complexe problemen zijn vaak domein overstijgend. Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die hulp nodig heeft op verschillende leefgebieden. Een adviesbureau zorg en welzijn kan helpen met de vraag hoe hiermee om te gaan.

Extramurale zorg

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is extramurale zorg. Dat houdt in dat de zorg buiten instellingen plaatsvindt, waardoor de zorg beter op een persoon aangepast kan worden. Extramurale zorg kan beter rekening houden met zorgvragers en hun persoonlijke en lichamelijke variëteit. Hoewel deze extramurale zorg volgens veel zorgverleners als een goede oplossing wordt beschouwd is er wel een probleem. Op dit moment is het zorgsysteem hier niet op ingesteld, waardoor de omslag van de huidige veelal intramurale zorg naar extramurale zorg een zeer ingewikkelde is. Dit kan niet van de enige op de andere dag gerealiseerd worden. Het omgooien van een zorgsysteem kost veel tijd. Om te zorgen dat niemand lijdt aan de verandering moet er enorm lang gewikt en gewogen worden voordat er ook maar iets wordt doorgevoerd. Op dit moment is er dus geen snelle, makkelijke oplossing voor de behandeling van complexe zorgproblemen. Maar er is wel hoop dat het beter wordt.