Een groot tekort aan zorgprofessionals

Volgens het SCP is er een drastisch tekort aan professionals in de zorg. Dit tekort zal minimaal aanhouden tot 2022. De exacte cijfers staan hieronder in het citaat van het Sociaal Cultureel Planbureau vermeld.

‘’Op dit moment werken er ongeveer 1,2 miljoen mensen in de zorg. Dat is 13% van de werkzame bevolking. De verwachting is dat er tot en met 2022 ruim 200.000 extra medewerkers in de zorg nodig zijn. Dit aantal zal in de jaren daarna alleen maar verder toenemen.’’

Dit komt voor veel mensen hard aan. Het belangrijkst in deze situatie is het vinden van een oplossing die haalbaar is in tijd.

Buitenlandse zorgprofessionals

De Nederlandse zorgsector heeft haar ogen gericht op (tijdelijke) buitenlandse zorgprofessionals om het tekort te dichten. Aan elk voordeel zit een nadeel: taalbarrière tussen externen en het huidige personeel, moeilijke verificatie van gelijkwaardigheid in diploma’s en het gebrek om nieuwe collega’s te integreren. De meest ideale oplossing komt dus niet voort aan buitenlandse zorgprofessionals.

Bron: Skipr.

Opleiding tot zorgmanager (korte termijn)

Een andere oplossing, die niet in de nabije toekomst ligt – of in ieder geval tot 2022, is het opleiding van intern personeel tot zorgmanager. De nadruk ligt hier op intern personeel aangezien deze mensen al praktijkervaring hebben. Deze groep een dergelijk traject aanbieden kan tijdwinst opleveren. Hoe langer men wacht met het besluit hiervan, des te groter het probleem wordt.

Interim managers

Een interim manager is een manager die door een bedrijf of organisatie tijdelijk wordt aangesteld. Een tijdelijke manager die de boel op orde stelt is een oplossing op korte termijn. Een interim in de zorg, zijn zoals blijkt, moeilijk te vinden.  Toch zijn er verschillende managementbureaus, zoals Boer & Croon, dat interims in de zorg aanbiedt.

Opleiding tot zorgmanager (lange termijn)    

De overheid kan het tekort in zekere zin positief beïnvloeden door zorggerelateerde opleidingen meer te subsidiëren en aantrekkelijker te maken dan andere opleidingen. Opleidingen waar komende tijd minder aanbod in is en zal blijven, moeten minder aantrekkelijk worden gemaakt.